Informacje o mnie:


 • mgr inż. Szymon Łysek
 • Wykształcenie: Informatyk
 • Miejsce zamieszkania: Bielsko-Biała
 • Absolwent Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 • Absolwent Politechniki Opolskiej
 • Ukończone dwuletnie studium pedagogiczne

Doświadczenie zawodowe:

 • Specjalista ds. Informatyki w ArcelorMittal Polska odział Dąbrowa-Górnicza – wsparcie użytkowników końcowych w zakresie serwisowania sprzętu komputerowego, sieci
  i pomocy w obsłudze programów.
 • Nauczyciel Technikum TEB Edukacja w Bielsku-Białej – przedmioty: Systemy operacyjne, Witryny i aplikacje internetowe, Systemy baz danych, Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej, Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi, Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, Administracja bazami danych, Programowanie aplikacji internetowych.
 • Prowadzenie kursów „Informatyka i statystyka w praktyce zawodowej pielęgniarek i położnych” dla ośrodka kształcenia Talmed w Bielsku-Białej.
 • Administrator Szkoły Podstawowej nr 33 w Bielsku-Białej.
 • Administrator Szkoły Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej.
 • Wykładowca technologii informacyjnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach.

Certyfikaty zawodowe i szkolenia:

 • Ukończenie Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego na Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej w wymiarze 485 godzin teoretycznych i praktycznych.
 • Uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu Microsoft – „Windows Operating System Fundamentals” (Windows 7).
 • Uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu Microsoft – „Windows Server Administration Fundamentals” (Windows Server 2008 R2).

Zainteresowania:

 • Motoryzacja.